Medycyna/Farmacja

Medycyna/Farmacja - MFiles

Ochrona zdrowia

M-Files zapewnia bezpieczne, łatwe w użyciu i niedrogie narzędzie do elektronicznego zarządzania ewidencją kartotek systemu opieki zdrowotnej, które umożliwia dostawcom usług zdrowotnych wszystkich typów organizacji, zarządzanie i śledzenie przepływu dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praktycznie każdy typ dokumentu opieki zdrowotnej lub związany z działalnością gospodarczą jest obsługiwany przez M-Files, w tym wykresy medyczne, notatki i odpisy kart pacjenta, dokumentacja administracji biurowej, a także inne dokumenty papierowe i elektroniczne, które są udostępniane do natychmiastowego wyszukiwania.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna

System DMS, jakim jest M-Files, pozwala zarządzać papierową lub elektroniczną dokumentacją medyczną i związanymi z nią dokumentami, począwszy od przyjęcia pacjenta, poprzez konsultacje z lekarzami lub innymi pracownikami służby zdrowia oraz przez cały okres tworzenia dokumentacji medycznej, po systemy kodowania płatności, ubezpieczeń i inne tego typu operacje.

Dokumenty w formie papierowej można szybko skanować i konwertować do postaci elektronicznej. Moduł rozpoznawania tekstu pozwoli na odnajdywanie dokumentu po jego tekstowej zawartości.

M-Files umożliwia bardzo elastyczne metody klasyfikacji i organizacji dokumentów przez takie kryteria jak: pacjent, procedury, lekarz, daty, itd. Dosłownie każdą własność można zdefiniować i związać dokumentem lub nadać etykietę dla dowolnego typu dokumentu.

Bezpieczny system zarządzania dokumentacją medyczną

M-Files umożliwia zgodności z Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), dostarczając wiele poziomów zabezpieczeń, takich jak nazwa użytkownika i hasła, szyfrowanie danych, prawa dostępu do poszczególnych dokumentów tylko dla autoryzowanego personelu ( dostęp do danych poufnych). Ponadto M-Files utrzymuje kompletne zestawienie operacji wykonanych na dokumencie.

Przyspieszenie rozliczeń dla pacjenta i zakładu ubezpieczeń

M-Files zapewnia szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji zdrowotnej i medycznej oraz dokumentów związanych z działalnością służby zdrowia, co przyczynia się do poprawy skuteczności i unikania opóźnień w procesie fakturowania. Magazynowanie i przechowywanie medycznych dokumentów papierowych i związane z nimi procesy są powolne i nieefektywne. Papier jest drogi i nieporęczny w przechowywaniu, trudno coś znaleźć, łatwo zagubić lub zniszczyć, ponadto wysyłka dokumentacji jest kosztowna i czasochłonna. Dokumenty przechowywane i zarządzane przez M-Files są natychmiast dostępne po wpisaniu jednego lub dwóch słów kluczowych.

Typowe zastosowania i korzyści płynące z używania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

  • Skanowanie karty ubezpieczenia pacjenta i jego identyfikacja umożliwia natychmiastowe zarządzanie dokumentacją medyczną.
  • Skanowanie zaleceń lekarza, wyników konsultacji, odpisów i wykresów umożliwia eliminacje wielkich archiwów pełnych segregatorów i zwiększenie wydajności pracy w biurze.
  • Automatyzacja procesów przepływu informacji ma na celu poprawę i przestrzeganie najlepszych praktyk klinicznych, zapewnienie regularnych badań profilaktycznych i innych praktyk oraz ułatwienie dostępu do diagnostyki i zabiegów.

Klasyfikacja i porządkowanie dokumentów przez takie kryteria jak pacjent, lekarz, data, kod usług medycznych wpływa na łatwe tworzenie raportów i poprawę efektywności biura.

Zarządzanie dokumentami w przemyśle farmaceutycznym

M-Files pomaga w zarządzaniu dokumentami w firmach biotechnologicznych, medycznych, w produkcji urządzeń klinicznych czy organizacjach badawczych.
M-Files zapewnia bezpośrednie wsparcie dla prowadzenia rejestrów elektronicznych i podpisów elektronicznych poprzez prowadzenie szczegółowej ścieżki audytu, rejestracji wszystkich działań na dokumencie. M-Files zapewnia poziom kontroli wymagany od producentów urządzeń medycznych i firm farmaceutycznych.

Zarządzanie rekordami

M-Files oferuje wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania i śledzenia zapisów elektronicznych przez całe życie dokumentu, od stworzenia do ostatecznego usunięcia. Reguły i procesy związane z przejmowaniem, przechowywaniem oraz usuwaniem rejestrów mogą być łatwo zdefiniowane zgodnie z wymaganiami organizacji. Po zapisaniu w M-Files wszystkie dokumenty są indeksowane i gotowe do natychmiastowego wyszukiwania. Dostęp do właściwego dokumentu jest zapewniony dzięki systemowi wersjonowania dokumentów. M-Files zawsze daje dostęp do najbardziej aktualnej wersji pliku, ale również do starszych wersji, jeśli zaistnieje taka konieczność. M-Files eliminuje chaotyczny i trudny w zarządzaniu system folderów Windows, oferując elastyczne metody organizacji i klasyfikacji dokumentów. M-Files pozwala zdefiniować etykietę pliku i dodać ją do dowolnego typu dokumentu. Nigdy więcej nie szukaj lokalizacji, zapisz plik do magazynu i przypisz etykietę i według niej prowadź poszukiwania .

 

Automatyzacja procesów poprawy jakości i wydajności

Elastyczny przepływ pracy w M-Files i przypisania mogą zautomatyzować zasadniczo każdy proces, od najprostszych aż po skomplikowane procesy zatwierdzania, wieloetapowe przepływy pracy z wieloma zainteresowanymi stronami. Łatwo konfigurowalny przepływy pracy może zawierać informacje o przebiegu dokumentów, ich sprawdzeniu, zatwierdzeniu oraz informuje, gdy zadania są zakończone. Procesy oparte na przekazywaniu dokumentów papierowych można wyeliminować zapewniając natychmiastowy wzrost wydajności, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności i jakości podejmowanych działań

Poprawa współpracy i kontroli

  • Automatyczny zapis wersji prowadzi rejestr wszystkich zmian dokonanych na dokumencie.
  • Wprowadzanie i wyprowadzanie dokumentów ułatwia pracę zespołową oraz pozwala uniknąć konfliktów i utraty danych.
  • Bezpieczny dostęp do dokumentu z wykorzystaniem Windows Active Directory.
  • Po zalogowaniu możliwość przeglądania wszelkich działań wykonanych na dokumencie.
Architektura/Konstrukcje Inżynieria produkcji Zarzdzanie dokumentacja Finanse/Księgowość Kancelarie prawne Medycyna/Farmacja